Information vedrørende Coronavirus (COVID-19)

Som vi alle lærer mere om Covid-19 og hvordan vi kan passe på vores elever og samfund, vil vi sørge for at holde dig opdateret omkring det kommende studieår i udlandet med afrejse efterår 2020.

Vi er i løbende dialog med vores kolleger rundt omkring i verden, hvor vi følger informationer og anbefalinger fra både regionale og lokale myndigheder, samt sundhedsinstanser.

Skoler og nationer rundt omkring i verden er ivrige efter at kunne genåbne, men det er også vigtigt at gøre det på en sikker måde, som passer på elever og samfund. Vi må regne med, at der kan komme nogle ændringer i skolemiljøet for at sikre elevernes velbefindende. Eleverne skal måske bære masker og fysisk afstand kan være en restriktion – men studierne vil fortsætte.

Alle ændringer, som måske kan påvirke normal drift af programmet, vil altid blive kommunikeret til jer, så hurtigt som muligt. Vores elevers sikkerhed er vores topprioritet, så vi vil ikke engang overveje at lade dit barn rejse, før vi har sikret os at landet er klar til at modtage internationale elever. Vi ønsker at alle vores elever kan tage afsted på deres nye, spændende eventyr uden at skulle bekymre sig.

Generel information - Internationale programmer 

Hvad hvis det er umuligt at rejse til min destination efter sommer? Hvis grænserne er lukkede, eller hvis de nationale myndigheder fraråder udvekslingsophold i landet? 

Vi arbejder tæt sammen med myndighederne i både Danmark og i værtslandet, for at få den nyeste information omkring Covid-19 og mulige restriktioner. Udover at sikre al denne information og videregive den til jer så I føler jer trygge, tilbyder vi også en fleksibel afbestillingspolitik for efteråret 2020. 

 • Vi kan rykke programstart til januar 2021 eller efterår 2021 
 • Vi kan tilbyde et andet program eller udveksling i et andet land
 • Hvis det er umuligt at rejse grundet grænserestriktioner, vil vi tilbagebetale programprisen. Eksempelvis hvis myndighederne kategoriserer udvekslingsophold som ‘non-essential’, hvor elevernes sikkerhed er i fare, refunderer Explorius programprisen 

Er eleverne dækket mod Covid-19 under opholdet via forsikringen? 

Ja. Sygdom i forbindelse med Covid-19 er dækket under opholdet på alle destinationer. 

Hvordan vil en eventuel 2. bølge af Covid-19 blive håndteret?  

I løbet af de seneste par måneder har vi lært meget om, hvordan Covid-19 spredes, hvilke grupper der er sårbare og hvordan smittespredning bedst muligt undgås, samtidig med at vi alle tilpasser os ‘et nyt normal’. Hos Explorius har vi lært at handle med og omkring Covid-19 i forbindelse med vores programmer. I tilfælde af en ny bølge af Covid-19, er vi nu erfaringer rigere og tror på, at det kun vil påvirke vores programmer regionalt og kun midlertidigt i mindre omfang. Hvis en ny lock-down finder sted, vil Explorius og vores kolleger i værtslandet ikke sende elever hjem, medmindre det er retningslinjen fra myndighederne. 

Er der en konkret dato i melder ud, om programmet finder sted eller ej?  

Vi fortsætter som hidtil med programmerne til efterår 2020 både herfra og hos vores kolleger i værtslandet. Medmindre der kommer en situation som gør, at programmet 100% sikkert IKKE finder sted grundet restriktioner sat af myndighederne, eller lignende omstændigheder, arbejder Explorius og vores kolleger ihærdigt på, at få elevernes ‘once in a lifetime-oplevelse' til at blive virkelighed. Hvis Explorius modtager specifik information som forhindrer programmet i at finde sted efterår 2020, får i direkte besked.   

Sidst opdateret 6. juli 2020

USA

USA J-1 high school programmet

 • D. 6. juli bekræftede Department of State, som er ansvarlige for J-1 high school udvekslingsprogrammer i USA, at udvekslingsprogrammer finder sted efterår 2020. Placeringsdeadline er 31. august og eleverne må ikke ankomme til USA senere end d. 30. september.

USA F-1 Select high school programmet

Ligeledes d. 6. juli meldte U.S. Department of Homeland Services (DHS) ud, at programmerne kræver, at skolerne ikke kun udbyder 100% online undervisning. Dette er positivt nyt, da vi ikke ønsker at sende elever til USA for at gå i 100% online skole. Selvom eleverne i starten kan opleve, at undervisningen vil være online et par uger eller en blanding af online undervisning og fysisk fremmøde, skal eleverne have fysisk undervisning, for at være på F-1 programmet.

 • Educatius Group, vores kolleger i USA, er i dialog med F-1 skolerne og mange af dem har bekræftet, at de planlægger en hybrid mellem online undervisning og fysisk fremmøde. Endelige startdatoer afventes stadig.
 • Selvom startdatoerne ikke er endeligt bekræftet, giver dette en bekræftelse af, at F-1 programmerne finder sted efterår 2020.
 • SEVIS (Student and Exchange Visitor Program) er det online system, som U.S. Department of Homeland Security bruger, hvor al information om high school udvekslingsophold findes. Der er endnu ikke en endelig dato for, hvornår eleverne kan indrejse, men alle F-1 skoler kan nu udstede I-20 visumdokumenter, så indrejse til programmet kan finde sted.
 • Disse positive nyheder viser, at visum snarest kan udstedes: "The U.S. Department of State will not issue visas to students enrolled in schools and/or programs that are fully online for the fall semester."

USA visum og rejserestriktioner  

 • Den amerikanske ambassade i København har nu åbnet og vores udvekslingselever har fået toppprioritet, så deres visum kan udstedes. Udvekslingsstuderende med et J-1 og F-1 visum kan derfor godt rejse ind i USA på studieophold.
 • Rådet for den Europæiske Union har oplyst deres anbefalinger til alle ikke-nødvendige rejser i EU. Alle ikke-nødvendige rejser udenfor EU frarådes og er opført i Annex I. 
  • Det essentielle i denne udmelding er, at der tillades visse kategorier af rejser med et “essentielt formål eller behov”. Disse essentielle rejser er opført i Annex II og inkluderer “trejde-lands borgere som rejser med studie som formål”. Derfor kan studerende fra USA og andre “tredje-lande” godt rejse til Europa for at studere.  
  • Det er positivt nyt som, politisk talt, åbner en dør til, at USA også tillader europæiske internationale studerende indrejse, selvom generelle turisme-formål ikke tillades.  
 • Alle vores udvekslingselever ankommer til USA på et J-1 “Exchange Visitor Program” eller et F-1 “Student Visa”. Begge visumtyper er af kategorien “non-immigrant visa”. Derfor gælder eventuelle immigrationsrestriktioner ikke udvekslingsprogrammer.  
  • Derudover har US State Department bekræftet, at studievisa vil blive prioriteret, når ambassader åbner op igen. (source)
  • Vi er i løbende dialog med ambassaden i København og vil opdatere jer, så snart der er nyt. 
 • Der har for nyligt været lidt uklarhed omkring udmeldingen US Presidential Proclamation angående J-1 programmer. Dog er der udelukkende tale om at suspendere J-1 visa, som er påtænkt arbejde, ikke high school programmer. Dette er meldt ud, da regeringen i USA vil beskytte jobs for amerikanere og derfor ikke tillader visatyper med arbejde som formål.  
  • “(b) a J visa, to the extent the alien is participating in an intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, or summer work travel program, and any alien accompanying or following to join such alien..." 

Jeg har fået mit DS2019 dokument, hvornår kan jeg booke en tid på ambassaden til visuminterview?

 • DS2019 dokumenterne er udstedt og den amerikanske ambassade er åbnet i mange lande og udsteder visum. Vi forventer, at den amerikanske ambassade i København ligeledes åbner snarest.

Sundhedsforsikring

 • Hvor kan jeg finde min forsikring? Information omkring forsikringen bliver sendt direkte til eleven en uges tid inden afrejse. Eleven kan herefter logge ind på sin forsikringsprofil, downloade en kopi af forsikringskortet og læse forsikringspolicen.
 • Dækker forsikringen COVID-19? Ja. Hvis man har symptomer og henvises af en læge, får man foretaget en COVID-19 test. Behandling dækkes ligeledes i overensstemmelse med de generelle forsikringsbetingelser. For mere information, kan forsikringen kontaktes via Global Benefits Group, på (800) 817-4345 eller customerservice@gbg.com.
 • Hvornår vil forsikringen dække fra? Forsikringen dækker når dit udvekslingsophold begynder. Du vil modtage en velkomstmail fra forsikringen nogle dage inden afrejse.

Skal jeg gå i karantæne i USA?

 • Der er pt. ingen obligatoriske krav om karantæne, når du ankommer til USA. Istedet anbefaler de amerikanske sundhedsmyndigheder, CDC, at man går i self-isolation hjemme hos værtsfamilien. Selvom retningslinjer og krav ændres med jævne mellemrum, forventes det ikke, at USA indfører strengere karantænekrav end de nuværende anbefalinger. Vi holder jer selvfølgelig opdateret omkring dette i forbindelse med afrejserne.

USA Skolestartdato 

 • Det kan være, at nogle skoler vælger at udskyde deres startdato frem til september måned. Dette besluttes på et statsligt niveau eller fra distrikt til distrikt. Mange skoler forventer at kunne bekræfte en skolestartdato i midten af juli måned. Der er et stort samfunds-, politisk og økonomisk pres for at skoler åbner, men hver stat skal sikre, at det gøres på en forsvarlig måde.
 • Der er ikke én universel skolestartdato i USA, så din afrejse vil bestemmes ud fra, hvornår din skole starter. Som udgangspunkt har vi afrejser i august og september måned.
 • Ud fra Department of States retningslinjer, vil vores J-1 elever ikke blive placeret på skoler, som udbyder 100% online undervisning. Hvert skoledistrikt har egne retningslinjer omkring virtuel og personlig undervisning, og skolerne er stadig igang med at udarbejde retningslinjer og planer for undervisning, clubs, sport og andre fritidsaktiviteter.
 • Vi ser en klar tendens i USA for, at værtsfamilie er trygge ved at lade elever komme og at Covid-19 ikke har påvirket familiernes interesse i at tage imod en elev i deres hjem.
 • Angående F-1 (Select) programmet, følger dette også en statspolitik omkring startdato. Da F-1 high school programmet er en del af F-1 uddannelsesprogrammet i USA, anses det som en vigtig brik i den økonomiske sektor.

US Department of State har annulleret to stipendieprogrammer - påvirker det mit udvekslingsophold? 

 • D. 9. juni meldte Department of State ud, at de suspenderer to af de offentlige stipendier til high school programmer (YES og FLEX) for efterår 2020. Denne udmelding påvirker kun disse to specifikke programmer, som er financieret af Department of State, og som tildeles internationale elever, som vil på udveksling i USA på et J-1 high school udvekslingsprogram.
 • Vores kolleger i USA er en organisation, som anses som en privat J-1 sponsor, hvilket betyder, at der ikke ydes økonomisk tilskud fra Department of State. Vores programmer er derfor ikke omfattet af dette og fortsætter efterår 2020 som hidtil planlagt. 

Storbritannien 

Afrejse og visum

 • Regeringen indfører ‘air bridges’ mellem nogle europæiske lande. Dette tillader rejse landene imellem uden at skulle være nødsaget til at gå i 14 dages selv-isolation ved ankomst.

High School og startdato 

 • Skolerne i Storbritannien har planlagt genåbning i september. Regeringen og skolerne arbejder på en sikker genåbning, så eleverne kan starte i skole til september.  Det kan være, at der i starten af semestret er skiftende skoletider eller at nogle enkelte timer afholdes virtuelt indtil alle nødvendige tiltag er på plads.  

Social distancering 

 • Reglerne for afstand er for nyligt blevet reguleret fra 2m til 1m afstand, hvilket gør at skolerne kan have alle elever på én gang. Vi forventer at få flere retningslinjer og tiltag fra skolerne i de kommende uger.  

Irland 

Afrejse og visum

 • Den irske regering indfører ‘air bridges’ mellem nogle europæiske lande. Dette tillader rejse landene imellem uden at skulle være nødsaget til at gå i 14 dages selv-isolation ved ankomst.  

High School og startdato

 • Skolerne i Irland planlægger at åbne fuldt op i slutningen af august. Det er ikke forventet, at der vil være en blanding af fysisk og virtuel undervisning i 2020-21 skoleåret, medmindre der kommer en anden bølge som kræver flere tiltag.  

Social distancering  

 • Regeringen i Irland har besluttet, at studerende ikke skal holde en eller to meters afstand med klassekammerater, som de er i daglig kontakt med.  

Canada 

Visum og afrejse 

Den canadiske regering har per 1. juli udskudt indrejseforbuddet for alle lande til Canada til d. 31. juli.  

Derudover har den canadiske regering meldt ud, at processen med study permit ansøgninger fortsætter fremmod programstart i efterår, trods Covid-19, dog med risiko for forsinkelse. Nogle biometrics-kontorer er stadig lukkede, men IRCC’s melding er, at man stadig behandler ansøgninger, selvom der ikke kan gives biometrics.

Indtil videre skal alle passagerer have foretaget et sundhedstjek før de går ombord på flyet til Canada. Det kan også være, at man ved ankomst i lufthavnen skal have målt sin temperatur og have lavet et kort sundhedstjek igen. Det anbefales ligeledes, at man ved ankomst går i 14 dages selv-isolation, også selvom man ikke har nogle symptomer.

Canada High School og startdato

Canada er et stort land, hvor skoleåbninger vil blive håndteret fra provins til provins. I British Columbia, som er den provins med færrest smittede, planlægges en fuld genåbning i september. I Ontario starter skolerne ligeledes i september, men format og strukturen er endnu ikke endeligt bekræftet.

Australien & New Zealand

Visum og afrejse

 • I øjeblikket er det ikke muligt at få visumdokumenter udstedt fra Australien
 • New Zealand udsteder pt heller ikke studievisa
 • Grænserne i Australien og New Zealand er stadig lukkede, men der arbejdes på en genåbning, som endnu ikke er endeligt meldt ud
 • Der er ikke nogle karantæneforanstaltninger endnu, da udlændinge ikke har mulighed for at rejse ind i Australien eller New Zealand 

Tyskland

Afrejse

 • Lige nu er det muligt for europæiske elever, som rejser til Tyskland, at studere i landet uden at skulle starte i en karantæne (bortset fra svenske elever, som skal i en 14 dages karantæne hos værtsfamilien)

Tysk High School og startdato

 • Der er ikke én generel retningslinje for, hvordan skolernes undervisning kommer til at foregå, da det afhænger af den individuelle region. Det kan forventes, at nogle skoler laver et miks af online undervisning og fysisk fremmøde
 • Den planlagte opstart for Classic programmet er i september

Italien

Afrejse og visum

Alle elever fra EU, Australien, New Zealand og Canada kan rejse ind i Italien uden restriktioner eller karantæne.   

Italiensk High School og startdato

Vi har rykket afrejsedatoen for Classic programmet fra d. 12. September til d. 24. September. De italienske skoler tager imod eleverne en anelse senere, da logistikken og sikkerhedsforanstaltningerne skal være på plads. Det forventes, at undervisningen vil være fysisk fremmøde. 

Som vi løbende modtager opdateringer og information fra vores kolleger, lokale og internationale myndigheder, vil vi naturligvis holde jer informerede om seneste nyt. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, sidder vi klar til at hjælpe

Verden venter!