Stipendium

Du kan blive den heldige vinder af et stipendie!

Som noget helt nyt, har vi mulighed for at uddele stipendier til USA Classic programmet og vores Sommer High School-program Australien. Der er både mulighed for at få et stipendie på 100% eller på 10%. 

Sørg for at holde dig opdateret på vores hjemmeside, når der er mulighed for at ansøge om dette til det kommende skoleår, samt hvordan du ansøger.

Andre måder at finansiere sit ophold på?

Som endnu en nyhed, har du som elev mulighed for at ansøge om et legat for at få finansieret dine udlandsstudier via FashionForest!

Der uddeles som minimum et legat årligt, men på baggrund af vurdering og antal kandidater, kan der godt ske variationer.
Beløbene for hvert legat er 10.000 DKK som minimum - der er ingen øvre grænse. Legatet uddeles årligt i august måned.

Læs mere om det på FashionForest og få ansøgt om et legat!